OKAZJA - Zbiór zadań z Olimpiad Chemicznych L-LIX - Wydawnictwo Naukowe PWN (672 str.)
60 lat Krajowej Olimpiady Chemicznej – wydanie jubileuszowe

komplet zadań z ostatnich dziesięciu edycji Krajowej Olimpiady Chemicznej do 2013 roku włącznie, podzielony według poszczególnych etapów (poziomów trudności): I, II, III; dedykowany dla uczniów przygotowujących się do kolejnych edycji Krajowej Olimpiady Chemicznej i ich nauczycieli.

Każde z tych unikatowych zadań stanowi wprowadzenie do rozbudowanych, niezwykle interesujących problemów teoretycznych i użytecznych, skatalogowanych przez zespół specjalistów poszczególnych gałęzi chemii.

Zbiór obejmuje cztery bloki tematyczne:
• chemia ogólna, nieorganiczna i analityczna (53 zadania, m.in. Magazynowanie wodoru, polskie rudy miedzi, bioczujniki enzymatyczne)
• chemia fizyczna (30 zadań, m.in. Ogniwa paliwowe, kinetyka reakcji enzymatycznych, magnetyczny rezonans jądrowy)
• chemia ekologiczna i biochemia (60 zadań, m.in. Syntezy leków, oznaczanie grup krwi)
• zadania laboratoryjne (30 zadań z chemii analitycznej, skrupulatne przepisy wykonawcze)

W Zbiorze zamieszczono szczegółowe i kompleksowe rozwiązania wszelkich przedstawionych problemów, co pozwala zainteresowanym uczniom poznać kierunki badań współczesnej chemii, a przyszłego zawodnika przybliża do olimpijskiego sukcesu.

Złożoność ujętych problemów, ich przekrojowy charakter i odwołania do nowoczesnych metod badawczych sprawiają, iż niniejszy Zbiór będzie przydatny nie tylko dla zdolnych licealistów, gimnazjalistów i korepetytorów, lecz stanowi jeszcze interesującą ofertę dla studentów i wykładowców chemii i kierunków pokrewnych.

Podobne produkty