OKAZJA - Produkcja zwierzęca Podręcznik Część 3
Podręcznik stanowi kompendium podstawowej, znacznej dla technologia rolnika wiedzy z zakresu produkcji zwierzęcej, która pomoże ukształtować profesjonalne umiejętności i podstawy zawodowe. Wiedza z zakresu przedmiotu produkcja zwierzęca jest przekazana w dwóch częściach podręcznika. Jej opanowanie pomoże w realizowaniu przyszłych zadań zawodowych.

W części 3 podręcznika przekazano dane dotyczące:
- produkcji zwierzęcej w rolnictwie organicznym;
- składników hodowli zwierząt z uwzględnieniem genetyki, rejestrowania i znakowania;
- formalno-prawnych podstaw chowu zwierząt, profilaktyki weterynaryjnej, obrotu zwierzętami i ich produktami.

Podobne produkty