OKAZJA - Modelowanie 2D i 3D w programie Autodesk Inventor Podstawy, oprawa miękka
Ćwiczenia dla uczniów przeciętnych szkół technologicznych zawierają podstawowe informacje umożliwiające naukę programu CAD i tworzone w tym programie przykłady dokumencji 2D i 3D, jak także ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Jednym z ćwiczeń jest projekt przekładni zębatej.

Zeszyt ćwiczeń podzielono na trzy części:
Część 1 - Podstawowe informacje o programie - obejmuje omówienie interfejsu programu CAD
oraz zasad korzystania z tego narzędzia do wykonywania dokumentacji 2D i 3D.
Część 2 - Rysowanie i modyfikacja obiektów - gromadzi ćwiczenia 2D i 3D wprowadzające do pracy
z programem CAD. Ćwiczenia, oprócz opisu kolejnych kroków wykonania, zobrazowano
rysunkami i opatrzono komentarzami do realizowanych poleceń.
Część 3 - Projekt elementów przekładni - gromadzi opis wykonywania modeli 3D i dokumentację elementów przekładni zębatej oraz kompletny projekt rysunkowy komponentów tej przekładni.

Zeszyty ćwiczeń stanowią świetną pomoc w doskonaleniu znajomości podstawowych typów oprogramowania CAD. Są uzupełnieniem podręcznika Komputerowe wspomaganie projektowania CAD. Podstawy, dedykowanego dla szkół przeciętnych technicznych i kursów doskonalących.

W podręczniku omówiono pomiędzy innymi:
- metodykę nauki komputerowego wspomagania CAD,
- podstawowe funkcje programów CAD,
- zagadnienia modelowania geometrycznego 2D i 3D.

Podobne produkty