OKAZJA - Diagnostyka laboratoryjna moczu i innych płynów ustrojowych, Brunzel Nancy A.




"Należy zaakcentujeć, iż książka ta jest jedną z pierwszych publikacji w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej o tak klarownym układzie treści programowych oraz przystępnie przekazanej wiedzy. Mamy nadzieję, że stanie się niezbędna studentom analityki medycznej i wydziału lekarskiego do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a pracownikom laboratoriów " analitykom praktykom " będzie na co dzień {pomocn|przydatn)a w ich pracy zawodowej".

prof. Zw. Dr hab. Halina Kemona W publikacji m.in.: anatomia i fzjologia układu moczowego metody i techniki badania moczu i innych płynów ustrojowych (nasiennego, owodniowego, mózgowo-rdzeniowego, stawowego, opłucnowego, osierdziowego i otrzewnowego) opis badania kału analiza wydzieliny z pochwy oraz omówienie najczęściej występujących schorzeń ginekologicznych (bakteryjne zapalenie pochwy, kandydoza, rzęsistkowica) alfabetyczny słownik terminów naukowych Katalog obrazów osadu moczu pomocny podczas przeprowadzania badań mikroskopowych omówienie sposobów manualnego liczenia komórek w płynach ustrojowych za pomocą hemocytometru opisy przypadków bank pytań kontrolnych wraz z odpowiedziami


Podobne produkty