OKAZJA - Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, Danuta Dyk (red.)
W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące badania podmiotowego i przedmiotowego z uwzględnieniem odrębności fizjologicznych związanych z wiekiem podopiecznego.
Dla łatwiejszego przyswojenia wiedzy poszczególne techniki badań zostały precyzyjnie zilustrowane. Podręcznik poprzedza rozdział uwzględniający uwarunkowania kulturowe, społeczne i zdrowotne w ocenie stanu zdrowia. Każdy rozdział badania detalowego kończy się przykładem dokumentacji wyników w ujęciu tabelarycznym.
Książka adresowana jednocześnie do studentów pielęgniarstwa, położnictwa, będzie ponadto {pomocn|przydatn)a w codziennej pracy pielęgniarce i położnej.

Podobne produkty